хеадер
 

О тужилаштву

OKJ

        Тужилац Вишег јавног тужилаштва у Врању је Данијела Трајковић .

      Јавно тужилаштво је самостални орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

    Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне и месне надлежности Вишег суда у Врању (Виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година, суди за кривична дела против Војске Србије, суди у кривичном поступку према малолетницима, у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова ... исвод из Закона о уређењу судова- "Службени гласник РС", бр. 116/2008 од 22.12.2008. године).

    Више јавно тужилаштво у Врању је потпуно отворено за јавност и има добру сарадњу са јавним гласилима новинарима и грађанима, којима је омогућен слободан приступ информацијама .

Адреса

Вишег јавног тужилаштва у Врању
ул. К. Стефана Првовенчаног 1 . 

Контакт телефони тужилаштва :

тел...: 017/422-133,
факс: 017/400-622 и 017/400-623.

Сва заинтересована лица у свако доба имају слободан приступ информацијама о томе у којој се фази налазе поступци против лица против којих су поднете кривичне пријаве, ако се поступак односи на рад овог тужилаштва.

Пријем странака врши се сваког уторка у времену од 10 - 14 часова уз претходно заказивање.

Портпарол: Лепосава Јовчић, виши тужилачки сарадник

Контакт телефон: 017/422-133.

e-mail: tehnicki.sekretar@vr.vi.jt.rs

            Дана 01.02.2017. године у Вишем јавном тужилаштву у Врању отпочела је са радом Служба за информисање оштећених лица и сведока у јавним тужилаштвима, у циљу вишеструке помоћи оштећенима и сведоцима у кривичном поступку.
Служба има задатак да сведоцима у кривичном поступку и оштећенима кривичним делом пружи податке о процесној улози, правној терминологији, да информише о статусу предмета, пружи одговоре на сва питања у вези са радом Тужилаштва и поступком, закаже састанак код поступајућег тужиоца, информише о организацијама и установама које пружају помоћ и подршку жртвама и пружи све информације и опције које могу помоћи у октлањању страха, непријатности и олакшати учешће у кривичном поступку, нарочито у истрази и суђењу.

            Свеодоци и оштећени кривичним делима у циљу пружања подршке могу контактирати наведену Службу у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Врању, ул. К.Стефана Првовенчаног бр.1, а на располагању су и

број телефона 017/422-133, као и

e-mail: info@vr.vi.jt.rs

 

Радна места

           

У Вишем јавном тужилаштву у Врању у радном односу је укупно запослено 17 лица од тога је 7 носиоца тужилачке функције.

Данијела Трајковић, тужилац

Бобан Јовановић , 1. заменик тужиоца

Снежана Стаменковић , заменик тужиоца

Слободан Трајковић , заменик тужиоца

Радица Ристић, заменик тужиоца

Гордана Недељковић , заменик тужиоца

Лидија Симовић , заменик тужиоца

 

Дражавни службеници :

Лепосава Јовчић , виши тужилачки сарадник

Душан Бороја , виши тужилачки сарадник

Миле Недељковић, уписничар

Јовица Марковић, шеф писарнице

Оливера Николић, шеф рачуноводства

Дејан Ђорђевић, финансијско пословање

Душица Стојановић, административно технички секретар

Драганка Ристић, записничар

Саша Младеновић, it техничар

Миодраг Недељковић, возач, достављач


© 2007 Више Јавно Тужилаштво Врање