Више јавно тужилаштво Врање
Краља Стефана Првовенчаног бр. 1
17500 Врање
E -mail: tehnicki.sekretar@vr.vi.jt.rs
Phone: +381 17 422133 ; +381 17 413066
Fax: +381 17 400622 ; +381 17 400623

Сва заинтересована лица у свако доба имају слободан приступ информацијама о томе у којој се фази налазе поступци против лица против којих су поднете кривичне пријаве, ако се поступак односи на рад овог тужилаштва.

Пријем странака врши се сваког уторка у времену од 10 - 14 часова уз претходно заказивање.

     

 

 

 

   
 

   

leposava

     
Лепосава Јовчић портпарол Вишег јавни тужилаштва у Врању

   Образовање


Дипломирала на Правном факултету у Приштини са седиштем у Кос.Митровици АП КиМ, априла 2003.г. Правосудни испит је положила из првог пута и то са општим успехом „положио“.Завршила је специјалистичкие студије за иновацију знања на Факултету Политичких Наука у Београду, на смеру „Тероризам и организовани криминал“ школске 2009/2010г.,  на којем је дана 17.10.2011.године, одбранила завршни специјлаистички рад на тему „Финасирање тероризма и прање новца“ са највишом оценом пред комисијом у саставу Председник комисије ментор Проф.Др. Драган Симеуновић - ФПН,  Проф.Др. Горан Илић – Правни Факултет у Београду  и Проф.Др. М.Милашиновић – Факултет Безбедности. Сентенца из предметног рада  на тему „Прање новца“  објављен јеу Билтену Вишег јавног тужилаштва у Врању бр.2.
Стручно усавршавање  настављено при Београдском ректорату на мултидисциплинарном мастеру,  на смеру „Тероризам, организовани криминал и безбедност“ .
Као сарадник је учествоавала у издавању књиге „Примена Антидискриминационог законодавства и криивчноправна заштита“ Проф.невене Петрушић, Др.Горана Илића, Др.Марио Рељановић, Др.Јован Ћирић, Мр.Марина Матић Косара Бекер, Светлана Ненадић и Весна Трнинић, у издању Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Беград 2012.
Учествовала је у више пројеката стручних обука организованих од Правосудног центра и Удружења тужилаца, као и других невладиних организација и ОСЦЕ-а, о чему поседује бројне сертификате.
У организацији Правосудне Академије  завршила  је почетну обуку за Портпароле, и активно учествовоала н авише Конференција за новинаре у Нишу где су представљени циљеви Комуникационе стратегије тужилаштва, као и на редовној Конференцији за новианре у ВЈТ у Врању.


Радно искуство


Општински орган за прекрашаје у Бујановцу (приправник 2003-2004),
Општинкско јавно тужилаштво у Бујановцу (2004-2009 радно место приправник затим као стручни сарадник)
Више јавно тужилаштво у Врању од 2010.године радно место виши тужилачки помоћник.
Решењем Вишег јавног тужиоца у Врању Лепосава Јовчић је лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја у Вишем јавном тужилаштву уВрању  и лице овлашћено за спровођење Комуникацоне Стратегије тужилаштва (2015-2020).

   
 
Site Search
Више јавно тужилаштво Врање © 2007 | Полиса приватности | Услови коришћења