хеадер
 

Саопштења за
јавност


____________

новембар 2017

октобар 2017

jul 2017

jun 2017

мај 2017

април 2017

март 2017

фебруар 2017

јануар 2017

децембар 2016

новембар 2016

октобар 2016

септембар 2016

август 2016

Јул 2016

фебруар 2016

јануар 2016

децембар 2015

новембар 2015

октобар 2015

септембар 2015

август 2015

jул 2015

jun 2015

мај 2015.

aприл 2015.

март 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ.бр.94/17
28.11.2017.године.
В р а њ е
БЈ/ЛЈ        

           
САОПШТЕЊЕ

 

                        Више јавно тужилаштво у Врању је након саслушања осумњиченог М.И. из Врања (1986), донело наредбу о спровођењу истраге, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело тешко убиство из чл.114.ст.1.тач.5.КЗ у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.1. КЗ у вези чл.60.Кривичног Законика, тако што је дана 25.11.2017.године, око 20.00 часова у холу хотела  „Симпо-Пржар“ Врање,  лишио живота сада пок. С.В. из Врања.

           
По предлогу Вишег јавног тужилаштва у Врању ,  Судијаза предходни поступак Вишег суда у Врању ј еосумњиченом одредио  притвор у трајању до 30 дана, а у  поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ.бр.90/17
26.11.2017.године.
В р а њ е
БЈ/ЛЈ                 

 

САОПШТЕЊЕ

 

                 Дана 25.11.2017.године, око 20.00 часова, хицима из ватреног оружја лишен је живота сада пок. В.С. (1966) из Врања, а осумњиченом М.И. (1986) из Врања одређено је задржавање, због постојања основа сумње да јеучинио кривично дело тешко убиство из чл.114.Кривичног Законика.
               Од стране Вишег јавног тужилаштва у Врању извршен је увиђај лица места и издата је наредба за обдукцију, а у даљем току истраге биће предузете и друге доказне радње ради расветљавања кривичног догађаја.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ. бр. 86/17
21.11.2017. године
В Р А Њ Е

 

С А О П Ш Т Е Њ Е


            Пред Вишим јавним тужилаштвом у Врању дана 20.11.2017.године, покренута је истрага против С.М. из Врања (рођен 1970. године), распоређеног на пословима саветника за израду решења за локалне таксе - обрачун пореза физичким лицима, због постојања основа сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл.359.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.61. Кривичног законика, у периоду од 01.01.2017. године до краја октобра 2017. године, на тај начин што је прибавио противправну имовинску корист 32 правним и физичким лицима у укупном износу од 2.801.322,75 динара, јер је истима као закупцима јавних површина супротно Одлуци Градског већа и комисије додељивао јавне површине којима су понуде одбијене, смањивао цену закупа по м2, издавао дупла решења, задржавао решења да би остварили право на умањење таксе.
            По предлогу Вишег јавног тужилаштва у Врању против С. М. из Врања, одређен је притвор од стране судије за претходни поступак Вишег суда у Врању у трајању до 30 дана.
         

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ. Број 79/17
23.10.2017.године
В Р А Њ Е
ДТ/ЛЈ  

 

САОПШТЕЊЕ

 

           

             По оптужници Вишег јавног тужилаштва у Врању од 17.02.2017.године, против Васев Чедомира из с.Рајчиловци општина Босилеград, због извршења кривичног дела убиство из чл.113.Криивчног Законика, над својом сада пок. мајком В.В. из с.Рајчиловци, након спроведеног  кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда (неправоснажна), којом се оптужени  В.Ч. оглашава кривим због напред наведеног кривичног дела и осуђује на казну затвора у трајању до 14 година, на коју пресуду је бранилац оптуженог уложио жалбу.

Такође, по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Врању од  13.08.2014.године, против опт. Радослава Мојсиловића из Врања и опт.Анита Здравковић из Врања, због извршења криивчног дела злоупотреба службеног положаја одговорног лица из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.Кривичног Законика, опт.Славица Петровић из с.Златокоп и опт.Јовица Милосављевић из Врања, злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.35.Кривчног Законика, након спроведеног  кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда (неправоснажна), којом се оптужени Радослав Мојсиловић и  Јовица Милосављевић обојица из Врања, оглашавају кривим, што су дана 15.11.2009.године,  опт.Радослав Мојсиловић вршећи дужност председника надзорног одбора АД „Водоградња“ Врање,  а коме је од стране већинских власника чланова конзорцијума АД „Водоградња“, фактички поверено управљање и располагање имовином предузећа, као одговорно лице, прибавио себи противправну имовинску корист у износу од 4.221.000,оо динара, тако што је наложио опт.Анити Здравковић,  да за његове личне потребе по било ком основу, припреми финансијску документацију и подигне готов новац са рачуна предузећа код „Комерцијалне Банке“ у Врању, и исти однесе и преда у мењачници „СГ“ у Врању (власништва Часлава Илића члана Конзорцијума АД „Водоградња“), одакле ће он или неко друго лице подићи новац, па је опт.Анита Здравковић наложила благајници Славици Петровић да као одговорно лице сачини налог за исплату без броја и отишла код „Комерцијалне Банке“ у Врању и предала документацију опт.Јовица Милосављевић. који је као одоговорнно лице у својству стручног сарадника за средства и трезор филијале са благајне банке извршио наведену исплату од 4.221.000,оо динара по основу налога за испалту АД „Водоградња“ Врање, где је као сврха исплате стајала, позајмица радницима са шифром 165, иако налог није пратио списак радника АД. „Водоградња“, нити одлука предузећа за оваквом исплатом, па је уписао другу шифру исплате број 182, која се односи на повраћај позјамице за ликвидност оснивачу, а да предходно по рачуну предузећа није било уплате извршених на основу шифре 181, која се односи на уплату позајмице оснивачу за ликвидност, након чега је преузети новац из Банке опт.Славица Петровић предала у мењачници, без икавог евидентирања новца, нити потврди о предаји новца, на који начин је опт.Јовица Милосављевић. помогао опт.Радославу Мојсиловићу у извршењу кривичног дела злоупотреба службеног положаја одговорног лица из чл.234.ст.3. у вези ст.1..Кривичног Законика, услед чега је опт.Радослав Мојсиловић прибавио себи корист а причинио штету АД „Водоградња“ у износу од 4.221.000,оо динара , оглашавају кривим и осуђују на казне затвора и то опт.Радослав Мојсиловић у трајању од две године а опт. Јовица Милосављевић у трајању од једне године.
Истом пресудом се опт.Анита Здравковић из Врања и опт.Славица Петровић из с.Златокоп, ослобађају од оптужбе, да је Анита Здравковић. извршила кривично дело злоупотреба положаја одговорног ица из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.КЗ, а опт.Славица Петровић кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у помагању из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.35.КЗ

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ. број  52/17
10.07.2017.године
В Р А Њ Е
ДТ/ЛЈ

 

            Имајући у виду заинтересованост јавности и медијску пажњу коју су привукли одређени предмети у протеклом периоду (јануар – јун 2017.године),  а све у циљу ширења добре слике о тужилаштву, транспаретности рада и доступности у раду ВЈТ и повећање поверења грађана у наш рад, Више јавно тужилаштво у Врању  је одлучило да изда следеће :

            САОПШТЕЊЕ

 1. Да је Више јавно тужилаштво у Врању, након спроведеног поступка истраге против В.Ч. (36) из с.Рајчиловци, дана 17.02.2017.године, подигло оптужнуцу, због постојања оправдане сумње, да је учинио кривично дело убиство из чл.113.Кривичног Законика, тако што је дана 12.09.2016.године, око 08.00 часова, у с.Рајчиловци, испред породичне куће, у стању битно смањене урачунљивости након вербалног сукоба са својом сада пок. мајком В.В., због свађе која је била између између сада покојне и супруге окривљеног, и због које свађе супруга окривљеног напустила кућу са децом, исту умишљајно лишио живота, на сеоском путу удаљеном 100 м од његове породичне куће, сустигао сада пок. В.В.,  ухватио за предњи део дуксерице, и иззадњег џепа од панталона извадио кухињски нож дужине сечива 12 цм., и истом убоо више пута ошт.В.В., услед којих повреда је оштећена на лицу места преминула.
 2. Такође, Више јавно тужилаштво у Врању, након спроведеног поступка истраге против И.М. И И.В. обоје из села Клисура општина Сурудлица, дана 14.03.2017.године, због постојања оправдане сумње, да су као саизвршиоци учинили кривично дело убиство из чл.113. у вези чл.33.Кривичног Законика, тако што су дана 30.09.2016.године, око 16.00 часова, у с.Клисура, у стању смањене урачунљивости али не и битно, услед афекта страха и афекта гнева, средњег интизитета, свесни свог дела чије су извршење хтели, као ис весни да је њихово дело забрањено, на шумском земљаном путу у махали „Гранџина“, лишили живота свог комшију, сада пок.Г.С. из с.Клисура, са којим су били у свађи и кога су тог дана приавили полицијској патроли ПО Власина да врши бесправну сечу у шуми на месту зв.“Гранџина река“, на тај начин што су окр.М.И. дрвеном мотком дужине 155 цм и пречника 4 цм, коју је истргао из руку сада пок.Г.С., а након што их је сада покојни  овом мотком ударио по глави и лако телесно повредио говорећи :“чије сечем ја“, а окривљена И.В. дрвеном мотком коју је носила са собом дужине 140 цм и пречниак 2,5 цм, више пута замахујући овим моткама одозго наниже, ударали сада покојног у пределу главе, врата и леве подлактице, а усле дкојих повреда је пао на земљу, наневши му тако збирно тешку телесну повреду опасну по живот, од којих повреда је покојни С.Г. преминуо на лицу места.
 3. Дана 06.05.2017.гдоине, Више јавно тужилаштво у Врању, донело је наредбу о спровођењу истраге против П.Г. и Ц.С., због постојања основа сумње да су: осумњичени Г.П. из Ниша, учинио кривично дело тешко убиство из чл.114.ст.1.тач.11.Кривичног Законика а осумњичени Ц.С. кривично дело непријављивање кривичног дела и извршиоца из чл.332.ст.1.Кривичног Законика и кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл.333.ст.3.КЗ у вези чл.114.ст.1.тач.14.Кривичног Законика,  тако што је осум. Г.П. дана 04.05.2017.године око 17.30 часова, на државном путу Б 1 реда, на релацији Лучане – Бујановац, лишио живота више лица и то бившу ташту И.Д., бившу супругу П.Ј. из Гњилана и своју мал. ћерку П.Х. лако телесноо повредио, док осумњичени Ц.С. такође у истом врмену и месту, помогао осумњиченом Г.П., тако што га је одвезао до Бујановца, да би се исти удаљио у непознатом правцу другим возилом до Врања, не пријавши кривично дело и извршиоца, тек након протека више сати од извршења кривичног дела, омогућивши на тај начин осум.Г.П. да побегне у непознатом правцу.

 

  • Такође,  обавештавамо Вас да је у предметима овог тужилаштва и то: против Ц.М. из с.Ружићи, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело силовање из чл.178.ст.3. у вези ст.1.Кривичног Законика и у предмету против И.В., З.В. и М.Р. сви из Врања, због постојања основа сумње да су  као саизвршиоци учинили продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33. и чл.61.Кривичног Законика, прекорачењем граница својих овлашћења, у намери прибављања противправне имовинске користи за друга правна лица и предузетнике, а на штету „Алфа плам“  Врање, истрага у завршној фази и да се предузимају и друге доказне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, те ћемо Вас након доношења одлуке у овим предметима благовремено обавестити.

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. бр. 40/17
  05.05.2017. године
  В Р А Њ Е

   

  С А О П Ш Т Е Њ Е

   

              Дана 04.05.2017.године, око 18.00 часова, на путу Бујановац - Гњилане, у близини села Лучане општина Бујановац, у возилу марке "Мерцедес" тегет боје, пронађено је тело Д.И (42) из с.Глоговца општина Кос.Каменица АП КиМ, као и тело Ј.П. (21), која је подлегла повредама у Медицинском центру у Врању, док је дете К.П старо годину дана упућено у Клиничком Центру у Нишу. Наведена оштећена лица су српске националности и имале су прострелене ране, које су највероватније нанете ватреним оружјем.
  Од стране дежурног заменика Вишег јавног тужиоца у Врању и припадника Национално криминалистичког центра у Београду и Нишу извршен је увиђај лица места и наложена одбукција тела страдалих.
  Осумњичени Г.П (24) из Гњилана АП КиМ, иначе супруг Ј.П (21), који је исто српске националности, терети се за кривично дело тешко убиство из чл.114.Кривичног Законика, а који се налази у бекству.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. број  37/17
  18.04.2017.године
  В Р А Њ Е
  БЈ/ЛЈ

   

  САОПШТЕЊЕ

   

               Више јавно тужилаштво у Врању  успешно је  окончало истражни поступак против осумњиченог Ц.А. из Франкфурта Р.Немачка, због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ, по кривичној пријави Полицијске управе у Врању Ку.бр.338/17 од 03.04.2017.године, тако што је са осумњиченим Ц.А. из Франкфурта и његовог браниоца, дана 11.04.2017.године, закључен Споразум о признању кривичног дела, да је осумњичени дана 03.04.2017.године, око 00.45 часова, у путничком-моторном возилу марке „Голф ГТИ“ црвене боје, регистарске ознаке WI ES ****, преко државне границе Р.Србије на граничном прелазу Прешево, приликом изласка из територије Р.Србије у Р.Македонију, неовлашћено преносио смешу супстанце „кокаин“ проглашену за опојну дрогу и тетрамисола, у количини од четири килограма и 962,90 грама, упаковану у 5 пакета облепљене селотејп траком и смештене у унутрашњем делу звучника у пртљжнику возила.
  Јавни тужилац и осумњичени Ц.А. из Франкфурта су сагласни да Виши суд у Врању на основу Споразума, изрекне казну затвора у трајању од пет година, да се од осумњиченог одузме смеша опојне дрога „кокаин“ и тетрамисола, у количини од 4 килограма и 962,90 грама нето масе, коај ће се по правоснажности пресуде уништити, и према осумњиченом се изриче мера безбедности  одузимања путничког моторног возила марке „Голф ГТИ“ црвене боје, саобраћајна дозвола и један кључ за стартовање наведеног возила, и према осумњиченом се изриче мера безбедности протеривање странаца из земље утраајњу од три године, коеј се рачуна од правоснажности пресуде, с тим што време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 24/17
  06.03.2017.године
  В Р А Њ Е
  ДТ/ЛЈ

  САОПШТЕЊЕ

   

                   Дана 06.03.године,  у оквиру  акције МУП-а РС „Плутон 2“ Вишем јавном тужилаштву у Врању,  поднета је кривична пријава Полицијске управе у Врању против И.В., З.В. и М.Р. сви из Врања, због постојања основа сумње да су учинили кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из чл.238.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.Кривичног Законика, при чему је за два лица одређено задржавање док ће једно лице бити саслушано у редовном поступку, с тим што ће сви осумњичени бити саслушани пред замеником Вишег јавног тужиоца у Врању.
  С обзиром да ће се  тек предузети радње испитивања осумњичених, сведока и друге доказне радње, с тога вам друге детаље не можемо пружити како не би угрозили истражни поступак.

   

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  А. бр. 143/17
  13.02.2017. године
  В Р А Њ Е
  ДТ/ИВ

   

  С А О П Ш Т Е Њ Е

   

              Дана 01.02.2017. године у Вишем јавном тужилаштву у Врању отпочела је са радом Служба за информисање оштећених лица и сведока у јавним тужилаштвима, у циљу вишеструке помоћи оштећенима и сведоцима у кривичном поступку.
  Служба има задатак да сведоцима у кривичном поступку и оштећенима кривичним делом пружи податке о процесној улози, правној терминологији, да информише о статусу предмета, пружи одговоре на сва питања у вези са радом Тужилаштва и поступком, закаже састанак код поступајућег тужиоца, информише о организацијама и установама које пружају помоћ и подршку жртвама и пружи све информације и опције које могу помоћи у октлањању страха, непријатности и олакшати учешће у кривичном поступку, нарочито у истрази и суђењу.

              Свеодоци и оштећени кривичним делима у циљу пружања подршке могу контактирати наведену Службу у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Врању, ул. К.Стефана Првовенчаног бр.1, а на располагању су и број телефона 017/422-133, као и е-пошта: info@vr.vi.jt.rs.

   

  ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
                                                                                                              Данијела Трајковић

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 71/16
  12.12.2016.године.
  В р а њ е
  ДТ/ЛЈ        

             
  САОПШТЕЊЕ

   

                          Вишем јавном тужилаштву у Врању дана 12.12.2016.године, достављена je кривична пријава ПУ Врање, против М.И. (1988) из  околине Врања, због постојања основа сумње да је учинио криивчно дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1.Кривичног Законика, због тога што је путничком моторном возилу марке „Мерцедес“ врањских регистарских ознака којим је управљао осумњичени М.И., пронађена „Марихуана“ упакована у три ПВЦ паковања сакривених у фабричким шупљинама испод задњег седишта аутомобила.

  Осумњичени М.И. (1988)  биће приведен заменику Вишег јавног тужиоца у Врању ради саслушања, и  у поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења.

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 70/16
  09.12.2016.године.
  В р а њ е
  БЈ/ЛЈ        
                                                                   

  САОПШТЕЊЕ

             
  Више јавно тужилаштво у Врању је дана 28.11.2016.године, донело Наредбу о спровођењу истраге против Д.И. (32) из Врања, и М.И. (25) из Врања, због основа сумње да су као саизвршиоци учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у проемт опојних дрога из чл.246.ст.1. у вези чл.33.Кривичног Законика.
  У току даље истраге биће предузете и друге доказне радње ради прибављања материјалих доказа.
  По предлогу заменика Вишег јавног тужиоца у Врању, Судија за предходни поступак Вишег суда у Врању, је према осумњиченом одредио притвор у трајању до 30 дана.

   

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 64/16
  03.10.2016.године.
  В р а њ е
  ДТ/ЛЈ        

             
  САОПШТЕЊЕ

   

                          Дана 02.10.2016.године, пред Замеником Вишег јавног тужилаштва у Врању, саслушани су осумњичени И.М. и И.В. обоје  из с.Клисура махала „Гранџина“  општина Сурдулица, након чега је донета наредба о спровођењу истраге, због основа сумње да су као саизвршиоци учинили кривично дело убиство из чл.113.КЗ у вези чл.33.Кривичног Законика, на тајначин што су  дана 30.09.2016.године око 16.30 часовау с.Клисура у махали Гранџина, на сеоском земљаном путу, у шуми, након краће расправе и туче са сада пок.Г.С. из истог села, овог лишили живота, на тајначин што су га дрвеним штаповима више пута ударили у пределу главе и то осумњичена И.В. дрвеним штапом дужине око 140цм, пречника око 3 цм, а осумњичени И.М. мотком дужине око 150 цм, пречника око 5 цм, коју је предходно извукао из руку сада пок.Г.С., као и каменом величине око 15цм х 26 цм, те су му тако нанели тешку телесну повреду опасну по живот од којих повреда је оштећени сада покјони Г.С. на лицу места преминуо.

                   У поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења.
  По предлогу за одређивање притвора Вишег јавног тужилаштва у Врању, Судија за предходни поступак Вишег суда у Врању решењем је  одредио притвор осумњиченима И.М. и И.В. обоје  из с.Клисура, у трајању до 30 дана.

   

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 58/16
  15.09.2016.године.
  В р а њ е
  ДТ/ЛЈ        

             
  САОПШТЕЊЕ

   

   

                          Да је дана 13.09.2016.године, пред Замеником Вишег јавног тужилаштва у Врању, саслушан осумњичени В.Ч. из с.Рајчиловци општина Босилеград, (1981) након чега је донета наредба о спровођењу истраге, због основа сумње да је дана 12.09.2016.године око 08.00 часова, у с.Рајчиловци,у насељу „Лалош“, након породичне свађе и вербалног сукоба са својом мајком В.В. из с.Рајчиловци, (1958) исту лишио живота, тако што је на сеоском путу удаљеном 100 метара од његове породичне куће сустигао ошт.сада пок.В.В., ухватио једном руком за дуксерицу и док је С.М. покушала да их раздвоји, из задњег џепа од панталона извадио кухињски нож дужине сечива 12 цм., и истим убоо ошт. сада пок.В.В. једном у пределу грудног коша а затим још три убода ножем у леђа, услед чега је ошт.В.В. пала на земљу, а до задобијених повреда је наступила смрт код сада пок.В.В. из с.Рајчиловци.
  У поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења.
  По предлогу за одређивање притвора Вишег јавног тужилаштва у Врању, Судија за предходни поступак Вишег суда у Врању решењем је  одредио притвор осумњиченом В.Ч. из с.Рајчиловци, у трајању до 30 дана.

   

  Р е п у б л и к а С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 46/16
  21.07.2016.године
  В Р А Њ Е

   

     САОПШТЕЊЕ

   

              Дана 19.јула 2016. године на предлог заменика Више јавног тужиоца у Врању, судија за претходни поступак Вишег суда у Врању, одредио је притвор до 30 дана  лицима: Ј.Ш из Врања (1980), С.С. из Врања (1989), П.М. из Врања (1990), Б.И. из Врања (1988) и Б.И. из Врања (1990)  због основане сумње да су у групи извршили кривично дело изнуде из члана 214. ст.1 тачка 4 Кривичног законика, на штету осморице чланова музичког оркестра.
  Осумњиченима се ставља на терет да су дана 28.6.2016. године у Бујановцу, уз упућивање претњи пиштољем, ножем и стављањем  у изглед да ће им безбедност бити угрожена приморала да им предају 600 евра, који новац су зарадили од свирања, а потом и да су 18.7.2016.године, такође у Бујановцу, тражили да им предају целокупну зараду од свадбеног весеља, која је износили око  5.000 евра.
  Након последњег догађаја, оштећени су случај пријавили полицији, која је по налогу заменика јавног тужиоца одредила задржавање и уз кривичну пријаву лица привела тужиоцу. Заменик јавног тужиоца након саслушања осумњичених предложио је притвор и предузео радњи у поступку истраге.

   

  Р е п у б л и к а  С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр.24/16
  22.02.2016. године
  В р а њ е

   

  С А О П Ш Т Е Њ Е

   

              Дана 20.02.2016. године, у селу Биновце, општина Сурдулица, дежурни заменик јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Врању је, у присуству овлашћених службених лица Полицијске управе у Врању и Полицијске станице у Сурдулици, извршио увиђај лица места којом приликом је утврђено да је сада покојни В.З., рођен 1956. године, нападнут ножем и да је задобио више убодних рана по телу, између осталог и убодну рану на средини грудног коша у пределу срца.
  Истог дана малолетни А.Д., рођен 2000. године, приведен је судији за малолетнике Вишег суда у Врању, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убиство из чл.113. Кривичног законика, кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из чл.213. Кривичног законика и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.2. Кривичног законика.
  Након саслушања, малолетном осумњиченом је на основу чл.211.ст.1. тач.1, 2. и 4. Законика о кривичном поступку одређен притвор у трајању до 30 дана.
  Дана 21.02.2016. године, од стране обдуцента Завода за судску медицину у Нишу извршена је обдукција леша покојног В.З. Обдуцент се приликом обдукције усмено изјаснио да је убодна рана у пределу грудног коша била безусловна смртоносна.
  Полиција врши додатне провере да ли је малолетни учинилац наведених кривичних дела евентуално имао саизвршиоце и помагаче.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр.  21/16
  17.02.2016.године
  В Р А Њ Е
  ДТ/ЛЈ

   

  САОПШТЕЊЕ

   

              Дана 17.02.2016.године, Вишем јавном тужилаштву у Врању, поднета је кривична пријава Полицијске станице у Бујановцу, против малолетне Р. Џ. из с. Биљача, општина Бујановац, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело убиство детета при порођају из чл.116. Кривичног законика, тако што је непосредно после порођаја свог женског детета почетком јануара 2016. године, исто лишила живота у десетом лунарном месецу живота, док је код ње трајао поремећај изазван порођајем, па је на свиреп и подмукао начин дејством оштрице и тупине механичког оруђа и физичке силе нанела тешке телесне повреде опасне по живот које због саме природе и обимности завршиле смртним исходом и исто бацила у с. Биљача у економском делу дворишта напуштене куће власника Х.Р., где је и пронађено дана 11.01.2016.године, без горњих и доњих екстремитета и недостатка вилице, који наводи су поткрепљени прибављеним налазима вештака и другим материјалним доказима.
  Више јавно тужилаштво у Врању,  против малолетне Р.Џ. захтеваће покретање припремног поступка пред Судијом за малолетнике Вишег суда у Врању, сходно Закону о малолентим учиниоцима криивчних дела и криивичноправној заштити малолетних лица

  .

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 9/16
  14.01.2016.године
  В Р А Њ Е
  ДТ/ЛЈ

  САОПШТЕЊЕ

   

                  Више јавно тужилаштво у Врању је по кривичној пријави ПС Прешево, након саслушања осумњиченог Б.Ф. из Драча Република Албанија, донело наредбу о спровођењу истраге,  због постојања основане сумње, да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1.Кривичног Законика, због тога што је дана 12.01.2016. године, око 16,30 часова, преко Друмског граничног прелаза Прешево, у ПМВ марке „Мерцедес тип Е220", караван, регистарских ознака АА-ххх-МУ, којим је управљао, неовлашћено ради даље продаје преносио опојну дрогу „cannabis sativa" тзв. марихуана, супстанцу проглашену за опојне дроге Правилником о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (Службени гласник РС бр. 27/2015 од 13.03.2015. године), у количини од 3.095 грама бруто масе, упаковану у 4 пакета, увијену у ПВЦ кесу плаве боје, обмотану целофан фолијом, сакривену у резервном точку, у чему је откривен од стране овлашћених службених лица Регионалног центра Граничне полиције према Републици Македонији, када му је прилилком прегледа возила пронађена опојна дрога уз потврду одузета.
  По предлогу ВЈТ у Врању Судији за претходни поступак Вишег суда у Врању, према  окр. Б. Ф.  из Драча Р.Албанија, одређен је притвор до 30 дана.
  У поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења.

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. број 93/15
  24.11.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   


  САОПШТЕЊЕ

   

                     По оптужници ВЈТ у Врању (Кто.бр.9/15 од 01.04.2014.г.), против опт. Г.М. из Атине Република Грчка, због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ, након окончања кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда 1 К.бр.18/15 од 29.10.2015.године, којом се оптужени оглашава кривим због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ и осуђује на казну затвора у трајању од 6 (шест) година и 6 (шест) месеци .
  Такође истом пресудом на основу чл.78, 87.ст.1. КЗ, и чл.246.ст.7. КЗ, према опт. Г.М. из Р.Грчке, се изриче МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ одузимања предмета и то опојн адрога „Марихуана“ у количини од 622,786 килограма нето масе упаковане у 357 пакета, која ће се по правоснажности пресуде уништити.
  На основу чл.87.ст.1. КЗ, изриче се и мера безбедности одузимања теретног моторног возила марке „Сканија“ грчких регистарских ознака ЕКА 4394, са приколицом – хладњачом марке „Semi Trajler“, рег.ознаке  R33035 од 28.11.2014.године, власништво Anagnostopulusa Xenofona из републичке Грчке, са саобраћајним дозволама бр.4149.326 од 28.11.2014.године, и број 3.591.492 од 7.7.2014.године, која ће се по правоснажности пресуде предати Дирекцији за управљање одузетом имовином у Београду.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр.90/15
  09.11.2015. године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС

   

  САОПШТЕЊЕ

              Дежурни заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању је извршио увиђај дана 08.11.2015. године у с. Горњи Бујковац, општина Врањска Бања, махала Ковачики, где је у 10,30 часова, на сеоском путу у наведеној махали Т.Д. (72) хицима из ловачке пушке лишио живота Ј.М. (54) и Ц.Ђ. (85), а потом извршио самоубиство у башти своје породичне куће. Више јавно тужилаштво у Врању ће предузети потребне доказне радње на расветљавању овог кривичноправног догађаја.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 89/15
  02.11.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС


  САОПШТЕЊЕ

                    Више јавно тужилаштво у Врању је по кривичној пријави ПУ Врање, након саслушања осумњичених А.Д. из Врања, С.Н. из с.Левосоја, Т.С. из Врања и Т.Д. из Врања, донело наредбу о спровођењу истраге,  због постојања основане сумње, да су као саизвршиоци  учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. у вези чл.33.Кривичног Законика, због тога што су дана 30.10.2015.године, око 20.00 часова, у с.Кончуљ, осумњичени Т.Д. из Врања и Т.С. из Врања, од Н.Н. лица албанске националности, неовлашћено купили ради даље продаје, уживаоцима опојних дрога, опојну дрогу „Cannabis Sativa“ тзв. Марихуану, супстанцу проглашену за опојну дрогу Правилником о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (“Службени гласник РС“ бр.27/15 од 18.03.2015.године), у укупној количини од 320 грама бруто масе, за износ од 900 еура, у чему су посредовали осумњичени А.Д из Врања и С.Н. из с.Левосоје, тако што су довели осумњичене Д.Т, Т.С. и Н.Н. лице албанске националности и путем мобилних телефона уговорили њихов сусрет ради купопродаје опојне дроге „Марихуане“, где су осумњичени Д.Т, Т.С у с.Кончуљ  од Н.Н. лица, неовлашћено  купили опојну дрогу „Марихуану“, и неовлашћено пренели до куће осумњиченог Т.С. у Врању, при чему предметна дрога  од стране полицијских службеника одузета уз потврду о привремено одузетим предметима.
  У поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења.
  Више јавно тужилаштво у Врању је  Судији за предходни поступак Вишег суда у Врањ, у ставило је предлог за одређивање притвора у трајњу до 30 дана, према осумњиченима А.Д. из Врања, С.Н. из с.Левосоја, Т.С. из Врања, Т.Д. из Врања.

   

  Р е п у б л и к а  С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. бр. 87/15
  16.10.2015. године
  В р а њ е
  СС/ЛЈ           

  С А О П Ш Т Е Њ Е

   

              Дана 15.10.2015. године Вишем јавном тужилаштву у Врању поднета је кривична пријава Полицијске управе Врање против 12 лица, и то: А.Е. из с. Смољица, А.Ф. из с. Самољица, И.А. из с. В. Трновац, Ш.Е. из с. В. Трновац, И.Л. из Бујановца, Х.Д. из с. В. Трновац, Б.В. из Бујановца, З.А. из Бујановца, Б.Д. из с. Самољица, З.А. из Бујановца, Р.А. из Бујановца, Х.И. из Бујановца, због кривичног дела изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости из чл.317.ст.1. Кривичног законика, у току је прикупљање потребних обавештења и других доказа.

   

  Република   Србија
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр.73/15
  11.09.2015.године
  ВРАЊЕ
  ЛЈ/БД

  САОПШТЕЊЕ


                  По овлашћењу Вишег јавног тужилаштва у Врању, дана 10.09.2015.године, полицијски службеници ПС у Бујановцу, донели су решење о задржавању А.А. из села Велики Трновац код Бујановца, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојих дрога из чл.246.ст.1.Кривичног Законика, које кривично дело је учинио на тај начин што je y атару с.Велики Трновац, засадио око 40 стабљика опојне дроге "Cannabis" y тежини око 60.760,46 грама, у намери да исту осуши и даље као опојну дрогу „Марихуану" препрода на подручју Бујановца.
  Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен пред замеником Вишег јавног тужилаштва у Врању, ради саслушања, након чега ће ово тужилаштво ставити предлог за одређивање притвора Судији за предходни поступак Вишег суда у Врању, ради одређивања притвора у трајању до 30 дана.

   

  Република   Србија
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр.72/15
  11.09.2015.године
  ВРАЊЕ
  ЛЈ/БД

  САОПШТЕЊЕ

                 Вишем јавном тужилаштву у Врању је дана 10.09.2015. године уз кривичну пријаву Сектора унутрашње контроле полиције МУП-а PC приведен осумњичени Б.А., полицијски службеник ПС Прешево, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело примање мита из чл.367.ст.1. Кривичног законика дана 10.09.2015. године, око 11,00 часова, током вршења службеног задатка у интервентној патроли у више наврата од лица С.Е. захтевао новац на име мита како би му без предузимања службених мера и радњи, контроле возила, возача и путника омогућио даље кретање и превоз лица из афро-азијских земаља до Прихватног центра у Прешеву, те је за ту радњу и примио новац у износу од 150 еура, који новац му је од стране овлашћених службених лица уз потврду одузет. Након саслушања осумњиченог Више јавно тужилаштво у Врању је ставило предлог Судији за претходни поступак Вишег суда у Врању за одређивање притвора у трајању до 30 дана, и од стране Судије за претходни поступак одређен је притвор осумњиченом.

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр. 67/15
  27.07.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС

  САОПШТЕЊЕ

   

                  Дана 27.07.2015.године, Вишем  јавном тужилаштву у Врању поднета је кривична пријава од  стране Полицијске управе у Врању, против Г.Т. из Врања, због кривичног дела убиство у покушају из чл.113. у вези чл.30.Кривичног Законика учињеног на штету Д.Ђ. из Врањске Бање, и због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.5.у вези ст.1.Кривичног Законика, након чега ће Више јавно тужилаштво у Врању предузети доказне радње у складу са законским овлашћењима, с обзиром да се осумњичени налази у бекству.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бр.  66/15
  22.07.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС

  САОПШТЕЊЕ

                  Више јавно тужилаштво у Врању је по кривичној пријави ПС Бујановац, након саслушања осумњиченог Н.А. из села Велики Трновац, донело наредбу о спровођењу истраге,  због постојања основане сумње, да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у проемт опојних дрога из чл.246.ст.1.Кривичног Законика, због тога што је у периоду током 2015.г. до 21.7.2015.г. с.Велики Трновац, Општина Бујановац, неовлашћено ради даље продаје производио опојну дрогу ’’Cannabis’’  проглашена за опојну дрогу Правилником о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (“Службени гласник РС“ бр.27/15 од 18.03.2015.године), у бруто количини од 905,65 грама у сувом и сировом стању, на тај начин што је у пластенику који се налази у дворишту породичне куће свог оца Н.В. засадио 7 стабљике биљке конопље ''Канабис сатива'', док је пар семенки засадио у саксији која се налазила у дворишту куће, да би потом изникле биљке гајио тако што су их неговао и наводњавао, а потом са истих кидао листове које је сушио, ситнио и  мерио на посебној вагици за мерење опојне дроге, и касније оваку произведену опојну дрогу продавао, па је до 21.7.2015.г. произвео 901,07 грама опојне дроге у сировом стању,  једну ручно направљену цигарету бруто тежине 0,96 грама коју је држао са унутрашње стране прозора у својој порордичној кући, потом за даљу продају спремио и држао опојну дрогу канабис упаковану у једној провидној ПВЦ кесици укупне тежине 3,12 грама и исту држао на гардероберу испод постељине када је опојна дрога  привремено одузета од стране ОСЛ  ПС Бујановац.
                  Такође, осумњиченом Н.А. из села Велики Трновац, се ставља на терет да је учинио и једно продужено кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст. 1 у вези чл. 61 Кривичног законика, јер је дана 21.7.2015.г. у својој породичној кући у с.Велики Трновац, Општина Бујановац, у супротно одредбама чл.7.ст.2 Закона о оружју и муницији, којим је прописано да се муниција може набављати само на основу одобрења МУП-а, неовлашћено  у фиоци радног стола држао један пиштољски метак  НН калибра и у дворишту куће један стартни метак НН калибра, а која муниција му је привремено одузета истог дана од стране овлашћених лица ПС Бујановац.
                  У поступку даље истраге предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења.
                  Више јавно тужилаштво у Врању је  Судији за предходни поступак Вишег суда у Врањ, у ставило је предлог за одређивање притвора у трајњу до 30 дана, према осумњиченом Н.А. из села Велики Трновац.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  65/15
  17.07.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   

  САОПШТЕЊЕ

   

              По жалби Вишег јавног тужилаштва у Врању на решење Вишег суда уВрању ТОИ.бр.1/13 од 20.02.2015.године, којим се одбија захтев ВЈТ у Врању ОИК.бр.2/09 од 20.02.2015.године, за трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела од С.И из Бујановца, осуђеног правоснажном пресудом Вишег суда у Врању К.бр.114/10 од 21.10.2011.године, због продуженог криивчног дела злоупотреба  службеног положаја из чл.359.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.61.Кривичног Законика, као неоснован, Апелациони суд у Нишу је донео решење Кж.2.ТОИ.251/15 од 09.06.2015.године, којим се уважава жалба Вишег јавног тужилаштва у Врању и преиначује решење Вишег суда у Врању ТОИ.бр.1/13 од 20.02.2015.године, тако да гласи: УСВАЈА СЕ захтев ВЈТ у Врању ОИК.бр.2/09 од 17.09.2012.године, па с од влансика С.И. из Бујановца, осуђеног правоснажном пресудом Вишег суда уВрању К.бр.114/10 од 21.10.2011.године, која је преиначена пресудом Апелационог суда у Нишу Кж.бр.4155/11 од 26.06.2012.године,  због продуженог криивчног дела злоупотреба  службеног положаја из чл.359.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.61.Кривичног Законика, ТРАЈНО ОДУЗИМА ИМОВИНА проистекла из криивчног дела и тоједна недовршена стамбена зграда по+Пр+1+поткровље, на КП.бр.2673/18 КО Велики Трновац, укупне површине 206м2, која се састоји од земљишта под зградом површине 116м2, земљишта уз зграду површине 90 м2 и непокретности КП.бр.2673/19, земљишта уз зграду површине 7м2, уписнае у лист непокретности бр.2688 КО Велики Трновац.
            Управљање трајно одузетом имовином  поверава се Дирекцији за управљање одузетом имовином.

   

  Република Србија
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. број 55/15
  25.05.2015.године
  ВРАЊЕ
  СС/ЛЈ


  САОПШТЕЊЕ


                   По оптужници ВЈТ у Врању (Кто.бр.6/13 од 05.12.2013.г.), против И.С. из Врања и опт.Н.С. из Врања, због тога што су као саизвршиоци учинили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојих дрога из чл.246.ст.1. у вези чл.ЗЗ. Кривичног Законика, у количини од 2,840 грама, након окончања кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда 1 К.бр.4/14 од 06.04.2015.године, којом се оптужени И.С. из Врања и опт.Н.С. из Врања, оглашава кривим због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојих дрога из чл.246.ст.1. у вези чл.ЗЗ. Кривичног Законика, и осуђује их на казну затвора у трајању од по три године и три месеци.

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. број  51/15
  22.05.2015.године
  В Р А Њ Е
  СС/ЛЈ

  САОПШТЕЊЕ

   

                   Поводом браниоца оптуженог С.П из Врања на пресуду Вишег суда у Врању ЗК.бр.73/14 од 13.02.2015.године, којом је С.П. из Врања, оглашен је кривим, због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст. 1 .Кривичног Законика, и осудио на казну затвора у трајању од три године и шест месеци као и меру безбедности - обавезно лечење наркомана у Заводу за извршење казне у трајању од три године, док је опт. B.C. из Врања, истом пресудом огласио кривим због извршења кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл.246 ахтЛ.Кривичног Законика, и осудио на новчану казну у износу од 100.000,оо динара и истом изрекао меру безбедности обавезно лечење наркомана на слободи у трајању од две године, Апелациони суд у Нишу је донео пресуду 11 Кж.1.бр.125/15 од 29.04.2015.године, којом се одбија жалба браниоца a no службеној дужности се ПРЕИНАЧУЈЕ пресуда Вишег суда у Врању ЗК.бр.73/14 од 13.02.2015.године у тачки 1. изреке, и то у делу одлуке о мери безбедности, тако што Апелациони суд у Нишу, опт.С.П. из Врања, на основу чл.83.ст.1-З.Кривичног Законика изрче меру безбедности обавезно лечење наркомана у Заводу за извршење казне или другој одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи, докле год постоји потреба за лечењем али не дуже од три године, с тим што се време проведено на лечењу урачунава у изречену казну затвора


  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. број  52/15
  22.05.2015.године
  В Р А Њ Е
  СС/ЛЈ           

  САОПШТЕЊЕ

   

                   По оптужници ВЈТ у Врању (Кт.бр.113/12 од 12.02.2012.г.), против Р.Р. из Загужање Општина Сурдулица, због кривичног дела силовање у покушају из чл.178.ст.4. у вези ст.1. у вези чл.30. Кривичног Законика, учињено на штету ошт.мал.А.М. из истог села, након окончања кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда 3 К.бр.1/14 од 27.04.2015.године, којом се оптужени Р.Р. из Загужање, оглашава кривим због кривичног дела силовање у покушају из чл.178.ст.4. у вези ст.1. у вези чл.30. Кривичног Законика, и осуђује се на казну затвора у трајању од по 10 (десет) година.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  40/15
  28.04.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   

   

  САОПШТЕЊЕ

   

             Дана 26.04.2015.године, уз кривичну пријаву Полицисјке управе у Врању доведен је осумњичени П.Ј. из Врања, пред замеником Вишег јавног тужиоца у Врању, ради саслушања због кривичног дела убиство из чл.113.Кривичног Законика, учињено над оштећеном – својом мајком сада пок.С.Ј. у породичној кући у Врању у ул.Максима Горког.
  По предлогу заменика Вишег јавног тужиоца у Врању, Судија за предходни поступак Вишег суда у Врању, је према осумњиченом П.Ј из Врања, одредио притвор у трајању до 30 дана.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  35/15
  24.04.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС           

   

  САОПШТЕЊЕ

   

                 Заменик Вишег јавног тужиоца у Врању извршио је увиђај у Врањској Бањи дана 23.04.2015.године, у насељу „Огош“, поводом убиства  Д.Ј. из Врањске Бање, коме је  око 10 часова, након краће свађе син С.Д. из Врањске Бање, задао повреде од којих је преминуо у поподневним часовима на одељењу хирургије у Здравственом Центру Врање.
  Осумњиченом С.Д. из Врањске Бање је одређено задржавање у тртајању од 48 сати, и у току дана осумњичени ће бити приведен Вишем јавном тужиоцу у Врању, ради спровођења истраге, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело убиство из чл.113.Криивчног Законика.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ. број  31/15
  31.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС           

  САОПШТЕЊЕ

   

                   По оптужници ВЈТ у Врању (Кт.бр.41/12 од 04.05.2012.г.), против Н.П. и М.И. обојица из Врања и опт.К.Б. из Бујановца, због извршења  по једног кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ, након окончања кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда 3 К.бр.1/15 од 12.03.2015.године, којом се оптужени Н.П. и М.И. обојица из Врања, оглашавају кривим због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ и осуђује на казну затвора у трајању од по 3 (три) године, док се опт. опт.К.Б. из Бујановца, због извршења криивчног дела неовлашћено држање опојих дрога из чл.246а.ст.1.Кривичног Законика, осуђује на новчану казну у износу од 60.000,оо динара.

  Такође, истом пресудом на основу  чл.246.а. ст.3. КЗ, од  опт. К.Б. из Бујановца, ОДУЗИМА се опојна дрога марихуана у нето количини од 2,96 грама, а опт. Н.П. из Врања, на основу чл.246.ст.7.КЗ, опојна дрога марихуана у нето количини од 0,54 грама и 0,04 грама, а која ће по правоснажности пресуде бити уништена.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.бr. 30/15
  30.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  СС/ЛЈ           

  САОПШТЕЊЕ

   

               Апелациони суд у Нишу је донео пресуду 19 Кж.1бр.1298/13 од 18.03.2015.години, којом се одбијају као неосноване жалбе ВЈТ Врање и браниоца оптуженог М.Ш. из с.Кончуљ и пресуда Вишег суда у Врању  2К.бр.112/12 од 04.03.2013.године, потврђује, којом пресудом је опт.М.Ш. из села Кончуљ, оглашен кривим због извршења кривичног дела отмица из члана 64.став.2. у вези става 1. КЗ РС („Сл.Гласник РС“ бр.47/94 од 14.07.1994.године), извршено на штету оштећених С.Д. из Косовске Каменице АП КиМ, и осуђује га на казну затвора у трајању од 5 (пет) година.
  Такође, истом пресудом услед апсолутне застарелости кривичног гоњења према окр.М.Ћ. из села Петровце, одбија се оптужба, да је учинио кривично дело отмица из члана 64. става 1. КЗ РС („Сл.Гласник РС“ бр.47/94 од 14.07.1994.године), извршено на штету С.Д. из Косовске Каменице АП КиМ.


  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  27/15
  20.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   

   САОПШТЕЊЕ

   

              По жалби Вишег јавног тужилаштва у Врању због одлуке о кривичној санкцији на пресуду Вишег суда у Врању  1К.бр.74/12 од 15.09.2014.године, којом је Д.Т. из с.Мездраја, оглашен је кривим, због извршења кривичног дела силовање из чл.178.ст.4. у вези ст.1. у вези чл.61.Кривичног Законика, извршеног на штету детета С.Т., изрекао казну затвора у трајању од 7 (седам) година, Апелациони суд у Нишу је донео пресуду 18 Кж.1.бр.1282/14 од 12.02.2015.г., којом је усвојио жалбу ВЈТ Врање и ПРЕИНАЧИО пресуду Вишег суда у Врању 1К.бр.74/12 од 15.09.2014.г., тако што је опт. Д.Т. из с.Мездраја, огласио кривим због извршења кривичног дела силовање из чл.178.ст.4. у вези ст.1. у вези чл.61.Кривичног Законика и осудио на казну затвора у трајању од  13 (тринаест) година.

   

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  21/15
  05.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   

  САОПШТЕЊЕ

   

              По жалби ВЈТ Врање, пуномоћника оштећених и браниоца оптуженог С.П из села Г.В. Град Врање на пресуду Вишег суда у Врању  2К.бр.70/12 од 07.11.2012.године, којом је С.П. из дела Г.В., оглашен је кривим, због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297.ст.2. у вези чл.289.ст.1.Кривичног Закона, у којој је ошт. сада пок. Н.И из села Жбевац, изгубио живот, због чега му је Виши суд у Врању, изрекао казну затвора у трајању од једне године, и применом чл.297.ст.5.Кривчног Законика у вези чл.86.Кривичног Законика,  изрекао  опт.С.П. меру безбедности забрана управљања моторним возилом „Б“ категорије у трајању од три године, Апелациони суд у Нишу је донео пресуду 20 Кж.1.бр.221/13 од 11.02.2015.године, којом је делимично усвојио жалбу браниоца опт.С.П. и ПРЕИНАЧИО пресуду Вишег суда у Врању 2К.бр.70/12 од 07.11.2012.г., у погледу правне оцене криивчног дела, изречене мере безбедности и трошкова поступка, тако што је опт. С.П., огласио кривим за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297.ст.4. у вези чл.289.ст.3. у вези ст.1.Кривичног Закона, због чега га осуђује на казну затвора у трајању од једне године, и опт.С.П. се на основу чл.297.ст.5.Кривчног Законика у вези чл.86.Кривичног Законика изриче мера безбедности забрана управљања моторним возилом „Б“ категорије у трајању од једне године.

                                  

  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  19/15
  03.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   

  САОПШТЕЊЕ

   

                  Полицијски службеници МУП-а Р. Србије су дана 01.03.2015.године, пресекли су још један канал кријумчарења наркотика.
  Због постојања основане сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у проемт опојних дрога из чл.246.ст.1.Кривичног Законика, лишен је слободе држављанин Р.Македоније А.К.
  Осумњичени је дана 01.03.2015.године на граничном прелазу „Прешево“, приликом уласка у Р.Србију, покушао да прокримјучари 16 пакета са опојном дрогом „Хероин“ укупне тежине 7956,6 грама, које пакете је сакрио у свом аутомобилу у посебно прилагођеном простору за сакривање тзв. „бункеру“.
  Осумњиченом је одређена мера задржавања до 48 часова и након тога ће бити предат Вишем јавном тужилаштву у Врању ради спровођења истраге.

                             


  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
  ПИ.број  18/15
  03.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС   

  САОПШТЕЊЕ

   

              По жалби Вишег јавног тужилаштва у Врању на пресуду Вишег суда у Врању  2К.бр.51/13 од 10.10.2013.године, којом је А.Б. из с.Прешева, оглашен је кривим, због извршења кривичног дела неовлашћено држање опојне дроге из чл.246.а.став.1.Кривичног Законика, и то опојну дрогу „Марихуану“ у количини од 77,30 грама, упаковане у 28 пакетића од најлона, због чега му је Виши суд у Врању изрекао новчану  казну у износу од 100.000,оо динара, Апелациони суд у Нишу је донео пресуду којом је усвојио жалбу ВЈТ Врање и ПРЕИНАЧИО пресуду Вишег суда у Врању 2К.бр.51/13 од 10.10.2013.г., тако што је опт. А.Б. из с.Прешева, огласио кривим за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1.Кривичног Законика и изрекао казну затвора у трајању од 3 (три) године.

                         
        
  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
  ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАТВО
  ПИ. број  17/15
  02.03.2015.године
  В Р А Њ Е
  ЛЈ/СС           

  САОПШТЕЊЕ

               По оптужници ВЈТ у Врању (Кто.бр.22/14 од 05.08.2014.г.), против П.A. из Патре, Р.Грчка, због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ, након окончања кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда 3 К.бр.61/14 од 09.02.2015.године, којом се оптужени оглашава кривим због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ и осуђује на казну затвора у трајању од 6 година.
  Такође истом пресудом на основу чл.87.ст.1. КЗ, и чл.246.ст.7. КЗ, према опт. П.А. из Р.Грчке, се изриче мера безбедности одузимања 82 паковања опојне дроге марихуана, у бруто количини од 56 кг, и 135 гр., а која ће по правоснажности пресуде бити уништена.

              На основу чл.87.ст.1. КЗ, према опт.П.А. из Р.Грчке, изриче се и мера безбедности одузимања путничког моторног возила марке „Опел Астра“ сиво металик боје, рег.ознака IEO 2094, као средства употребљеног за извршење кривичног дела.                                                                                  

© 2007 Више Јавно Тужилаштво Врање