Више јавно тужилаштво Врање
Краља Стефана Првовенчаног бр. 1
17500 Врање
E -mail: tehnicki.sekretar@vr.vi.jt.rs
Phone: +381 17 422133
Fax: +381 17 400622 ; +381 17 400623

Сва заинтересована лица у свако доба имају слободан приступ информацијама о томе у којој се фази налазе поступци против лица против којих су поднете кривичне пријаве, ако се поступак односи на рад овог тужилаштва.

Пријем странака врши се сваког уторка у времену од 10 - 14 часова уз претходно заказивање.


О тужилаштву

Информатор

Саопштења


Акти тужилаштва


Активности


Заједница адвоката


Обрасци

Контакти и Линкови
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ.бр.16/19
19.04.2019.године.
В р а њ е
ДТ/ЛЈ                 

Поводом текста објављеног на порталу „Врањске“ од 19.04.2019.године, са насловом „Марина смрт:Здраву хоће да ме затворе у лудницу“, Више јавно тужилаштвоу Врању у циљу правилног и истиног информисања јавности,  издаје следеће:

 

САОПШТЕЊЕ – Демант

            Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану је у истражном поступку по кривичној пријави ПС у Сурдулици од 13.06.2018.године, којом је представљено да постоји основана сумња да је осумњичена М.Т. из Сурдулице (име познато редакцији и јавности), дана 12.06.2018.г., на градском шеталишту у Сурудлици, извршила кривично дело тешка телесна повреда из чл.121.ст.1.тач.1.Криивчног Законика, на штету ошт.М.Д. из Босилеграда, предузело одређене доказне радње ради правилног утврђивања чињеничног стања, то је из вештачења задобијених телесних повреда оштећеног М.Д., које извршио Завод за судску медицину у Нишу, утврђено да су убодне ране у време настанка представљале тешке телесне повреде опасне по живот , које су у себи носиле непосредну и реалну опасност по живот оштећеног М.Д., због чега је извшена преквалификација кривичног дела и предмет достављен на надлежно поступање Вишем јавном тужилаштву у Врању, које је донело нову наредбу о спровођењу истраге према Т.М. из Сурдулице, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело убиство у покушају из чл.113. у вези чл.30.Кривичног Законика.
У оквиру истраге ради утврђивања чињеничног стања и урачунљивости осумњичене у време извршења кривичног дела, издата је наредба о вештачењу осумњичене. Вештачење је поверено надлежној установи - тиму вештака Специјалне болнице. Након јављања осумњичене на преглед, специјална болница затражила је да тужилаштво предложи суду вештачење у хоспиталним условима, те у том смислу издата наредба о вештачењу осумњичене.
Наведено вештачење је законска процедура и врши се према осумњиченим лицима ради утврђивања степена урачунљивости,  и у зависности од резултата вештачења се одређује даљи ток кривични кривичног поступка.
Такође вас обавештавамо и истовремено демантујемо чињенице о дужини поступка у наведеном предмету обзиром да су списи предмета ОЈТ у Владичином Хану достављени овом тужилаштву на надлежно поступање дана 21.01.2019. године, то се истрага спроводи у законском року, упркос опструкцији учесника поступка.

Више јавно тужилаштво у Врању,  издало је наведено саопштење – демант, како се не би манипулисала јавност, једностраним извештавањем, и како не би медији од осумњиченх лица правили жртве кривичног или другог поступка.

                                         ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

 

Архива
 
 
Новембар 2017
Октобар 2017
Јул 2017
Мај 2017
Април 2017
Март 2017
Фебруар 2017
Децембар 2016
Октобар 2016
Септембар 2016
Јул 2016
Фебруар 2016
Јануар 2016

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ. Број: 84/18
24.12.2018.године
В Р А Њ Е
ДТ/ЛЈ
                                            БРИФИНГ У ВЕЗИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ У 2018.ГОДИНИ ИЗАЗВАЛИ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЈАВНОСТИ

 

                   

 1. Више јавно тужилаштво у Врању, дана 14.08.2018.године, подигло оптужницу против опт.Н.Ц. из с.Д.Требешиње, због постојања оправдане сумње да је учинио криивчно дело убиство из чл.113.криивчног Законика, тако што је дана 18.03.2018.године, око 15.30 часова, у селу Д.Требешиње, у стању битно смањене урачунљивости, на сеоском путу, испред улазне капије своје породичне куће, кухињским ножем лишио живота свог комшију М.М, задавши му укупно 28 рана, од којих је оштећени сада пок.М.М. на лицу места преминуо. Оптужница је потврђена решењем Вишег суда у Врању дана 17.09.2018.године, а оптуженом је продужен притвор, и у току је суђење пред Вишим судом у Врању по наведеној оптужници.
 2. Дана 23.04.2018.године, Више јавно тужилаштво у Врању,  подигло је оптужницу против С.С. из села Коћура, због постојања оправдане сумње, да је извршио криивчно дело кривично дело тешко убиство у из чл.114.ст.1.тач.11.Кривичног Законика (на штету сада пок.З.Г и С.А.), у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.1. у вези чл.60.КЗ, које кривично дело извршио у породичној кући сада пок.З.Г. у селу Коћура, дана 18.12.2017.године, у стању смањене урачунљивости али не и битно. Оптуженом је продужен притвор и у суђење по овој оптужници је у завршној фази.
 3. Више јавно тужилаштво у Врању, дана 19.02.2018.године, подигло оптужницу против С.Л. (24) из Врања, због постојања оправдане сумње да је учинио кривично дело тешко убиство у покушају из чл.114.ст.1.тач.3.Кривичног Законика (на штету С.Б.), у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.1.КЗ и кривичним делом тешка крађа из чл.204.ст.1.тач.4. у вези чл.60.Криивчног Законика,  јер је дана 16.07.2017.године око 02.30 часова у дискотеци „Драма“ у Врању,  у стању смањене урачунљивости али не и битно, покушао да лиши живота  ошт.С.Б. из с.Карадник и при том довео у опасност живот већег броја лица присутних у дискотеци, по којој оптужници је Виши суд у Врању након спроведеног кривичног поступка донео пресуду (неправоснажна) дана 03.10.2018.године, којом је Лука Спасић осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 8 година и шест месеци, и коме је проужен притвор. Са другоптуженим против окр.  Ђ.Жељком. из Врања, због кривичног дела непријављивање кривичног дела и учиниоца из чл.332.ст.1.Кривичног Законика, закључен је Споразум о признању кривичног дела, где је  утврђена казна оптуженом у трајању од шест месеци условно за једну годину. Против наведене пресуде тужилаштво је уложило жалб, због одлуке о казни.
 4. Такође, вас обавештавамо да је против оптуженог М.И. из Врања, дана 17.04.2018.године, подигнута оптужница, због постојања оправдане сумње, да је учинио кривично дело тешко убиство из чл.114.ст.1.тач.11.Кривичног Законика у стицају са криивчним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних амтерија из чл.348.ст.4. у вези ст.1.Кривичног Законика, на штету сада пок. пок. В.С. (1966) из Врања, које кривично дело је починио у угоститељском објекту „Пржар“ у Врању, у току је  кривични поступак понаведеној оптужници пред Вишим судом у Врању.
 5. Више јавно тужилаштво у Врању је дана 05.12.2018.године, подигло оптужницу против П.В. из села Прекодолце, општина Владичин Хан, због постојања оправдане сумње да је учинио кривично дело тешко убиство из чл.114.ст.1.тач.5. у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.1.Кривичног Законика, јер је дана 23.07.2017.године, у времену од 03.00 до 03.30 сати, у селу Житорађа, опш.Владичин Хан, испред Техничког прегледа власништва оштећеног, из користољубља лишио живота сада пок.Перић Предрага. Опуженом је продужен притвор  а наведена оптужница још увек није ступила на правну снагу јер се налази на правну оцену код Вишег суда у Врању.
 6. Дана 08.05.2018.године, подигнута је оптужница против С.С. из Гњилана и Б.А. из околине Бора, због постојања оправдане сумње да су учинили кривично дело трговина људима из чл.388.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33:кривичног Законика, јер су току децембра месеца 2017.године, довели у заблуду ошт.мал.Т.Ђ. из Владичиног Хана и Н.Г: из Бујнаовца, а које су врбовали током боравка у Бујановцу, а затим их сексуално експлатисали у Гњилану, који новац од пружања сексуланих услуга су давале оптуженима, а затим су мал.Т.Ђ.  продали за износ од 600 еура Н.Н. лицу у Гњилану, према оптужениам је продужен притвор а суђење је у току пред Вишим судом у Врању.
 7. У току 2018.године, било је више предмета у којима је одузета и пронађена већа количина опојне дроге, али овом приликом издвајамо два:

  - Са румунским држављанином Б.Ј.  из града Карбануриа, Румунија, закључен је Споразум о признању кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст.1.КЗ, јер је дана 04.04.2018.године, на ауто путу код места Српска Кућа код Бујановца, неовлашћено ради даље продаје преносио у свом ПМВ марке „Рено Канго“ опојну дрогу „Марихуану“ у количини од 38 килограма и 808,1 грама, у специјално направљеним бункерима, због чега је осуђен на казну затвора у траајњу од пет година, и одузета је предметн аколичина опојне дроге и ПМВ. Споразум је потврђен од стране Вишег суда у Врању.

  - Дана 15.10.2018.године, подигнут је оптужница против Х.А. из Тиране, Р.Албанија, због постојања оправдане сумње да је дана 16.09.2018.године, да је преко граничног прелаза „Прешево у свом возилу марке „Мерцедес А класа“ неовлашћено ради продаје преносио смешу опојне дроге „Хероин“ у количини од 991, 7 грама, и опојну дрогу „Марихуана“ у количини од 13, 850 грама, и по којој оптужници је криивчни поступак у току пред Вишим судом у Врању.

 8. Више јавно тужилаштво у Врању, је дана 27.07.2018.године, након спроведене истраге подигло оптужнице против Б.С. „Ђура“ из Врања, и Н.Љ. из Врања, А.Д. из Ниша, И.С. из Врања, због кривичног дела злоупотреба положаја одговрног лица из чл.227.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.61.КЗ и кривично дело прање новца из чл.245.ст.3 и ст.2. у вези ст.1.КЗ, јер у току 2007.године, са рачуна више лица, исплаћивали различите новчане износе, а који рачуни су били отворени ради пријема новца од продаје кација предузећа „7 Јули“ из Врања, на Београдској Берзи, након извршених уплата од продатих акција, извршио исплату Б.Г у готовом новцу, а све радње су предузете да би легализовао незакониту куповину код брокерске куће у Нишу, депоновао незаконито стечен новац  у износу од 7.629.500, оо динара, која оптужница је ступила на правну снагу, и по истој је заказано суђење.
 9. Дана 17.12.2018.године, подигнут је оптужни предлог против судије Основног суда у Врању – М.Ј., због постојања основа сумње да је учинила кривично дело кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика у покушају из чл.360.ст.2. у вези ст.1. у вези чл.30.Криивчног Законика, због постојања основа сумње да је дана 19.05.2017.године, у Врању, поступајући као судија у судском поступку, доношењем незаконитих аката, покушала да нанесе штету ошт.Н.З. адвокату из Врања уизносу од 500.000,оо динара, тако што је у кривичном предмету на главном претресу, свесно избегавајући да приемни одредбу чл.382.ст.3.ЗКП-а, којом је прописано да суд може уредно пзваног браниоца чији изостанак неоправдан довео до неодржавања или одлагања главног претреса,казнити казном до 150.000,оо динара и одредити да трошкови који су тиме проузроковани падају на терет адвоакта и о тоем обавести надлежну адвокатску комору, најпре донела решење којим оштећеног кажњава уизносу од 500.000,оо динара и обавезала на плаћање трошкова кривичног поступка за одложени глаавни претрес, а затим након укидања решења од стране Већа Основног суда у Врању, поново донела идентично решење, на који начин је покушала да нанесе штету ошт.адвокату Н.З из Врања.  Запрећена казна затвора од једне до осам година.

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ:

 У току 2018.године, према КТ уписнику (пунолетна лица) процесуирано је 242 лица у 149 предмета, док је у 2017.години тај број био већи односно 273 лица у 184 предмета.

Такође, у 2018.години повећан је број предмета у којима су учиниоци малолетна лица тако је у 156 предмета процесуирано 233 лица а у 2017.години је у 142 предмета процесуирано 237 лица.

У 2018.години дошло је до повећаља броја предмета у помоћним уписница те бележимо раст у КТР уписнику од 846 предмета док је 2017.година завршена са 635 предмета.

Такође, у 2018.години је према 51 лицу одређен притвор.

 

ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТИ:

У 2018.години, одузета су путничка моторна возила разних марки и година старости као предмети извршења крив.дела из чл.350.КЗ, 246.КЗ, 348.КЗ, и то:
- 37 моторна возила,
-  4 пиштоља, 1 ловачка пушка, и разне  муниције у количини од 45 метака разног калибра,
- 54, 3 килограма опојне дроге „Марихуане“ , преко 800 грама „хероина“  и 52,5 грама опојне дроге „Хашиш“.

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ.бр.21/18
19.03.2018. године
В Р А Њ Е

 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

            Дана 18.03.2018.године, око 15.30 часова, у селу Доње Требешиње, град Врање осум. Н.Ц. из села Доње Требешиње (рођен 1975. године) након краће расправе лишио је живота ошт. сада пок. М.М., из истог села, (рођен дана 1954. године), на тај начин што му је најпре ножем задао више убодних рана, а потом пререзао врат. Осумњичени се налази у бекству и за њим полиција трага.
Тело убијеног биће предмет обдукције од стране Завода за судску медицину у Нишу.

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
ВИШЕ ЈАВНО  ТУЖИЛАШТВО
ПИ.број 18/2018
12. 03. 2018. година
В Р А Њ Е

 

                                                           
Ради благовременог информисања јавности, издајемо следеће:

  САОПШТЕЊЕ

 

            На основу одредби Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању орагнизованог криминала, тероризма и корупције од 1 марта 2018. године започела су са радом Посебна одељења за сузбијању корупције при Вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву.
Наведена одељења биће месно и стварно надлежна за поступање за сва коруптивна кривична дела.
Стога, Више јавно тужилаштво у Врању, са својим подручним јавним тужилаштвима у Врању и Владичином Хану  више неће поступати по предметима за кривична дела против службене дужности, давање и примање мита, против привреде и друго.
Правна и физичка лица моћи ће кривичне пријаве за таква дела да подносе Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, на адресу ул. Вожда Карађорђа број 23.

 

ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
                                                                                                       Данијела Трајковић

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ.бр.17/18
06.03.2018.године.
В р а њ е
ДТ/ЛЈ                 

 

САОПШТЕЊЕ

              Више јавно тужилаштво у Врању  поводом проналаска делова људске лобање од 27.01.2018.године, касније проналска других делова тела у атару села Луково у кориту тзв. „Луковске реке“ (махала Славковци) град Врање, донело наредбу да се изврши обдукција пронађених делова тела као неопходна ДНК вештачења биолошког материјала са лица места, којим је утврђено да се ради о једном од несталих лица сада пок. Марица Анђелковић. из Врања (1949), која је нестала дана 31.12.2017.године у поподневним сатима око 14.30 часова, и чији је нестанак пријављен дана 01.01.2018.године, и за које лице расписана потрага од стране ПУ Врање, на основу налаза и мишљења лекара обдуцента Завода за судску медицину у Нишу  закључује се да делови тела припадају женској особи старије животне доби, а према карактеристикама утврђених рана на преосталим деловима леша произилази да су исте нанете након смрти, највероватније зубима животиња, док на основу налаза утврђеног обдукцијом преосталих делова леша није могуће утврдити непсоредни узрок смрти.
              У току даљем току предистражног поступка извршиће се неопхдне провере ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања у вези смрти М.А. из Врања.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПИ.бр.8/18
01.02.2018.године.
В р а њ е
ДТ/ЛЈ                 

 

САОПШТЕЊЕ

 

              Више јавно тужилаштво у Врању је након саслушања осумњиченог В.В. из с.Рајинце општина Прешево (1977), радник ОШ „Зејнел Ајдини“ у с. Рајинце, донело наредбу о спровођењу истраге, због постојања основа сумње да је учинио криивчно дело обљуба над дететом из чл.180.Кривичног Законика, ученицом наведене школе, рођене 2004.године, тако што је од маја месеца 2017.године, ступио у емотивну везу са њом а удецембру месецу и имао и сексуални чин.
По предлогу Вишег јавног тужилаштва у Врању, Судија за предходни поступак Вишег суда у Врању, према осумњиченом В.В. из Рајинце, одредио  је притвор у трајању до 30 дана.
У току даље истраге биће предузете  друге доказне радње као и неопходна вештачења.

 

   
 
Site Search
Више јавно тужилаштво Врање © 2007 | Полиса приватности | Услови коришћења