Више јавно тужилаштво Врање
Краља Стефана Првовенчаног бр. 1
17500 Врање
E -mail: tehnicki.sekretar@vr.vi.jt.rs
Phone: +381 17 422133 ; +381 17 413066
Fax: +381 17 400622 ; +381 17 400623

Сва заинтересована лица у свако доба имају слободан приступ информацијама о томе у којој се фази налазе поступци против лица против којих су поднете кривичне пријаве, ако се поступак односи на рад овог тужилаштва.

Пријем странака врши се сваког уторка у времену од 10 - 14 часова уз претходно заказивање.

     

 

 

 

   
 

 

  

     
Данијела Трајковић Виши јавни тужилац у Врању

    Данијела Трајковић је дипломирала на Правном факултету у Београду 1994. са просечном оцено 8.70. Запошљава се као приправник у Општинском јавном тужилаштву у Сурдулици а од 2000. године постаје заменик у ОЈТ у Сурдулици. Од 2001. до 2009. ради као тужилац у ОЈТ у Сурдулици. Са радним искуством од преко 23 године у правосуђу, непрестано се усавршавајући кроз разне пројекте, обуке и учествовањем на разним семинарима у земљи и иностранству, постигла је завидан ниво стручности који је резултирао избором за Вишег јавног тужиоца у Врању.

Неки од стручних обука и курсева које је похађала и сертификате које је стекла су:

1.  Project Plainning and Implementation (American Bar Association Central European Law Initiative)
2.  Oдноси са јавношћу ( Правосудни центар и Progresus Omnimum Centrium Communis)
3.  Kонвеција за заштиту људских права и основних слобода са посебним освртом на члан 5 и члан 6. (OESCE)
4.  Обука о финансијским инструментима (Одузимање имовинске користи стечене кривичним делом у Србији –Projekat Evropske unije i Saveta Evrope) сертификат
5.  Истраге прања новца-Рад на хипотетичким случајевима (Министарство правде САД и РЈТ)
6.  Обука завршена у Мађарској у Интернационалној академији на тему:CONDUCTING Environmental Compliance Inespctions (сертификат)
7.  Потврда о учешћу на Конференцији случаја за заштиту од насиља у породици ( Министарство рада и соц.политике, Аутномни женски центар и УНДП)
8.   Потврда о учешћу на семинару Насиље у породици и институционална заштита (Аутономни женски центар и PRAXIS)
9.   Сертификат на тему: Прање новца и финансирање тероризма
10.  Завршила обуку на тему Заштита животне средине у Србији ( Министарство животне средине и планирања)
11.  Завршила  две обуке о примени ЗКП  у оквиру пројекта Имплементације новог ЗКП у организацији Правосудне академије  и била предавач;
12.  Завршила обуку за тренере о менторству у организацији Правосудне академије
13.  Сертификати о раду са малолетним извршиоцима и оштећеним мал.лицима
14. Учесник Округлог стола о искуствима у борби са корупцијом на границама (Министарство правде САД)
15.  Учесник Конференције на тему Кривичног законика
16.  Учесник регионалне конеференције
17.  Учесник округлих столова на тему: Стоп трговини људима, казнене политике, насиља у породици,заштити жртава,  као и годишњих семинара Врховног Касационог суда, Института за кривично право и криминологију.  итд.
18.  Учесник округлих столова на тему: Стоп трговини људима, казнене политике, насиља у породици,заштити жртава,  као и годишњих семинара Врховног Касационог суда, Института за кривично право и криминологију.  итд.
19.  Сарадник на пројекту  радне групе на тему Казнена политика
20.  Сарадник на пројекту истраживања Кривичних Кривичних дела против животне средине и члан радне групе Европског покрта у Србији на тему заштите животне средине
21.   Активно учествовала на више обука током 2015 и 2016.године на имплементацији ЗКП у организацији Правосудне академије, ОЕБСА и РЈТ.
22.  HELP certificat/Алтернитавни санкције, август 2017.година
23.  Учесник делегације Дисциплинских органа ДВТ и ВСС у Мадриду (Шпанија) новембар 2017.
24.   Учесник Регионалне конференције БИРН
25.   24-26.1.2018. Сарајево-тема Медији и владавина права.

Стручни радови:

1.     „Аспекти заштите“ Власине (презентиран у оквиру пројекта TAIX и Министарства за животну средину и објављен у билтену Републичког јавног тужилаштва 3/20009

2.    „Оптужни акти“ -Јавнотужилачки приручник (група аутора-2009)
3.    „Кривично правна заштита  животне средине у Србији“-  рад објављен у Приручнику за заштиту животне средине (група аутора-2011)
4.     „Однос тужилаштва према жртвама“ - презентиран 3.9.2009.у Београду, на округлом столу
5.        Анализа статистичких података о казненоправној заштити животне средине у Србији (коаутор)-пројекат Мисије ОЕБСА у Србији-2011.година
6.     Србија и Споразум о стабилизацији придруживању (публикација Међународно право и животна средина (група аутора)-2010.година
7.      Унапређење механизма одговорности у јавним финансијама /27-28.10.2017).

Члан Дисциплинске комисије Државног већа, члан Управног одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних туж.Србије.

На листи ментора Правосудне академије од 2015.године

Добитник Повеље Одбора за људска права у Врању ( 2017).

   
 
Site Search
Више јавно тужилаштво Врање © 2007 | Полиса приватности | Услови коришћења